måndag 30 maj 2016

George och shukris inlägg


       

                                         Gymnasier

       Ebersteinska Gymnasiet  är ett kummunalt gymnasiet som ligger i veggengatan i Norköping, det är 1500 elever som går i den har gymnasiet, gymnasiet har många utbildningar som teknikprogrammet (TE) och teknikcollege (IN) och (TE), Teknikprogrammet är ett tekniskt högskoleförberedande program som belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Matematik är här ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.
Utbildningen visar sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocesser och bidrar till att du kommer att förstå hela kedjan av teknikutveckling i ett hållbart samhälle. Medan den andra

Teknikcollege värnar om kvalitativ utbildning och är en skola certifierad i enlighet med Teknikcolleges kriterier vet du att skolan erbjuder utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag. Vår skola är sedan hösten 2015 certifierad enligt dessa kriterier. Vare sig du läser teknik- eller industritekniska programmet ger Teknikcollege dig en attraktiv utbildning. Går du Industritekniska programmet kan utbildningen leda till jobb direkt eller lägga en god grund för vidare studier och går du Teknikprogrammet lägger det en väldigt god grund för vidare studier, med en möjlighet till praktik under studietiden. 
​Teknikcolleges grundsten är tio kvalitetskriterier vars syfte är att öka status och kvalité för utbildningar som är relevanta för industrin.      Fria Läroverken  är en fri skola de har IT program, den ligger nära universitetet  vid strömmen.
jag var inte där, jag var sjuk.


Real gymnasiet också är en fri skola, den har funnits sedan 2003 och just nu går det cirka 2500 elever på skolan, för några år sedan flyttade den till kungsgatan i centrala Norrköping och och lokalerna känns fortfarande nya och härliga. De som besöker skolan brukar säga att det inte känns som en skola, utan mer som en arbetsplats.
 skolan har utbildningar inom djurpark,häst,natur, och äventyr, teknik och IT.
                                                                                                                                                                                                                                                     
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar